RENGINIAI

Renginių planas 2017 m. GRUODŽIO mėn.    


 

Eil. Nr.

Renginio pavadinimas

Diena,

val.

Atsakinga(s)

Pastabos

1

Dalyvavimas NEC matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkurse

1 d.

9.00 val.

L. Martikonytė

8-9 kl.

2

Edukacinė pamoka Vitražo manufaktūroje

1 d.

12.00 val.

D. Baužienė

3a

3

Scenos vaizdelis „Dėdės Derliaus karnavalas“ darželio „Žiogelis“ vaikams (2 pasirodymai)

1 d.

V. Pelakauskienė

1 kl.

4

Vaiko gerovės komisijos posėdis

4 d.

13.30 val.

I. Iljeitienė, 

J. Dvelienė

D. Juškevičienė,

V. Mockevičius,

A. Pelešynaitė,

L. Martikonytė

 

5

 Trečiokų diktanto konkursas „Diktanto meistrai“

4 d.

D. Baužienė  L.Petrylienė

3a ir 3b kl.

 

Skaitovų konkursas „Žiemos pasaka“

Naujosios Vilnios kultūros centre

II sav.

J. Zygmantienė,       

1-4 kl.

6

1-os klasės tėvų susirinkimas

5 d.              18.00 val.

V. Pelakauskienė

Kolaso g. 15

7

Integruota informacinių technologijų-lietuvių k. pamoka „Kryžiažodžių kūrimas“

II sav.

E. V. Baniulytė,

L. Martikonytė

7 kl.

8

 Projektas „Pasaulis švenčia Kalėdas“

III sav.

D. Onaitienė

6-10 kl.

9

Edukacinė pamoka „Adventas. Advento žvakė“

5 d.               10.20 val.

V. Pelakauskienė

1 kl.

10

Vidinio vertinimo skaitymo testas

5 d.

L. Petrylienė

3b kl.

11

Technologijų pamokos VTVPMC

Naujojoje Vilnioje

5 d.

11.00-16.00 val.

E. Tupikovskienė,

A. Pelešynaitė

8-10 kl.

12

Akcija „Žvaigždė rytuose“.  Dovanėlės batų dėžutėje nuo karo nukentėjusiems vaikams

5 d.

L. Petrylienė

D. Baužienė

3a ir 3b kl.

13

Mokyklos tarybos posėdis

6 d.

18.00 val.

G. A. Petronis

Dalyvauja

mokyklos tarybos nariai

14

Vilniaus m. pradinių  klasių mokinių teatralizuotas poezijos ir prozos kūrinių konkursas – festivalis  „Skaitant autorinę pasaką...“

8 d.             13.00 val.

V. Pelakauskienė

1 kl.

15

Vaiko gerovės komisijos posėdis

III sav.

I. Iljeitienė,
J. Dvelienė,
V. Mockevičius,
D. Juškevičienė

Pagal poreikį

16

 Teminė savaitė „Kalėdų žvaigždė sužibo“

III sav.

D. Baužienė

3a kl.

17

Integruotas anglų k. - muzikos projektas

 „Musicalstyle“ („Muzikos stilius“)

III sav.

L. Martikonytė,

J. Valskienė

7 kl.

18

Konkursas „Diktanto meistras“ Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjuje

12 d.

13.00 val.

L. Petrylienė,

D. Baužienė

3-4 kl.

19

Projektas „Muzika – širdies kalba“

13 d.

11.00-14.15 val.

 Klasių vadovai

5,6,7,9,10 kl.

20

Išvyka į Vilniaus Kamerinį  teatrą.

Spektaklio „Detektyvinė Kalėdų istorija“ peržiūra

18 d.

11.00 val.

L. Petrylienė

3b kl.

21

Integruota technologijų-lietuvių k. pamoka „Kalėdų papročiai ir burtai“

IV sav.

A. Pelešynaitė,

E. V. Baniulytė,

L. Martikonytė

7 kl.

22

Grupinis darbas „Kalėdų žvaigždei sužibus“

18-22 d.

L. Petrylienė

3b kl.

23

Kalėdinė šventė „Kelionė aplink pasaulį“

 

22 d.

10.00 val.

Pradinių klasių mokytojos,

R. Tekorienė,

J. Valskienė

1-4 kl.

24

Kalėdinis mokyklos renginys „Kalėdų pasaka“

 

E.Tupikovskienė

E. Driukaitė-Alesienė,

R. Tekorienė,

J. Valskienė,

A. Kiršienė

5-10 kl.

(data tikslinama)

25

Chemijos projektas „Auginame kristalus“

III-IV savaitė

J. Repečkienė