DARBO SKELBIMAI:

 

Įstaiga / įmonė:

Vilniaus „Vilnies“ pagrindinė mokykla

Skelbimo įvadas:

Vilniaus „Vilnies“ pagrindinei mokyklai nuo 2018 m. kovo 26 d. reikalingas  mokytojo padėjėjas (-a).  Neterminuota darbo sutartis,  0,75 etato.

Pareigos:

Mokytojo padėjėjas (-a)

Pareigybės rūšis:

Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį

Reikalavimai:

Ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas.

Turima arba siekiama įgyti pedagogo kvalifikacija būtų privalumas.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

 

1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje.

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

3. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos.

4. Gyvenimo aprašymas.

Dokumentai su nuoroda „Mokytojo padėjėjas (-a)“ pateikiami iki 2018 m. kovo 22 d. 15 val., siunčiant el. paštu rastine@vilnies.vilnius.lm.lt., registruotu laišku arba į mokyklos raštinę darbo dienomis nuo 8.00 iki 15.00val.

Pretendentai, geriausiai atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir pakviesti pokalbio nurodytu el. paštu ar telefonu. Atrankos pokalbiai vyks  2018 m. kovo 23 d. individualiai suderintu laiku.

Adresas:

Švarioji 33, Vilnius

Kontaktinė informacija:

e.p. rastine@vilnies.vilnius.lm.lt, tel. 85 2671425

 

Įstaiga / įmonė:

Vilniaus „Vilnies“ pagrindinė mokykla

Skelbimo įvadas:

Vilniaus „Vilnies“ pagrindinei mokyklai nuo 2018 m. balandžio 2 d. reikalingas   psichologas(-ė). Neterminuota darbo sutartis, lankstus darbo grafikas, 0,5 etato (su galimybe ateityje dirbti pilnu krūviu).

Pareigos:

Psichologas (-ė).

Pareigybės rūšis:

Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį

Reikalavimai:

  • ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su psichologijos magistro (pageidautina edukacinės ar klinikinės srities) kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
  • gebėjimas naudotis informacinėmis technologijomis;
  • puikios lietuvių kalbos žinios;
  • gebėti įvertinti ir padėti spręsti mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas;
  • bendradarbiauti su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokytojais;
  •  pagal kompetenciją teikti siūlymus ugdymo turiniui formuoti, ugdymo planui sudaryti ir įgyvendinti;
  • baigti tėvų grupių vedimo pagal STEP programą vadovo kursai, šių kursų vedimo patirtis būtų privalumas;
  • patirtis gabių vaikų atpažinimo, ugdymo, darbo su jais srityje būtų privalumas.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

 

1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje.

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

3. Išsilavinimą ir psichologo kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos.

4. Gyvenimo aprašymas.

Dokumentai su nuoroda „Psichologas(-ė)“ pateikiami iki 2018 m. kovo 28 d. 15 val., siunčiant el. paštu rastine@vilnies.vilnius.lm.lt., registruotu laišku arba į mokyklos raštinę darbo dienomis nuo 8.00 iki 15.00 val.

Pretendentai, geriausiai atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir pakviesti pokalbio nurodytu el. paštu ar telefonu. Atrankos pokalbiai vyks  2018 m. kovo 29 d. individualiai suderintu laiku.

Adresas:

Švarioji 33, Vilnius

Kontaktinė informacija:

e.p. rastine@vilnies.vilnius.lm.lt, tel. 85 2671425

 

KONCERTAS, SKIRTAS

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENAI

(2018-03-07)

 

     Kviečiame visus į Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai skirtą koncertą, kuris vyks
 2018 - 03 - 09 (penktadienį) 12:30 val. (po 4 pamokų) sporto salėje, mokyklos pagrindiniame korpuse (Švarioji g. 33).

 

DĖL PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO MOKYKLAS
(2018-03-02) 
 
Elektroninė registracija į mokyklas vyksta Vilniaus miesto savivaldybės puslapyje -  https://svietimas.vilnius.lt/.
Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų interaktyvųjį žemėlapį galite rasti šiuo adresu:  https://maps.vilnius.lt/maps_vilnius/?theme=schools
Vilniaus miesto savivaldybės atsakymai į aktualius klausimus apie registraciją į mokyklas čia.
Plačiau su priėmimo tvarka į Vilniaus miesto mokyklas galite susipažinti čia.
 
Kviečiame sekti informaciją dėl priėmimo Vilniaus "Vilnies" pagrindinės ir Vilniaus miesto savivaldybės internetinėse svetainėse.

 

Mokyklos administracija
 

 

INFORMACIJA

(2018-01-05)

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamentas informuoja, kad nuo 2018 m. sausio 1 d. kiekvienam vaikui iki 18 metų ar iki 21-erių, jei jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, bus skiriama 30 eurų išmoka per mėnesį. 
Sostinės savivaldybė tėvelius kviečia prašymus pateikti patogiai ir greitai –  elektroniniu būdu, per socialinės paramos informacinę sistemą 
www.spis.lt.
Informacija apie išmokas vaikams: 
http://www.vilnius.lt/index.php?1592329389

 

Mokyklos administracija

DĖMESIO!

(2017-10-10)

DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO ĮSTAIGŲ

PATALPŲ NAUDOJIMO BENDROJO UGDYMO ĮSTAIGŲ BENDRUOMENIŲ NARIAMS

LAISVU NUO UGDYMO PROCESO IR MOKINIŲ ATOSTOGŲ METU

 

Informuojame, kad savaitgaliais ir mokinių atostogų metu mokyklos bendruomenei, įvykdžius kelias sąlygas, galima pasinaudoti mokyklos sporto sale:

* prieš 3 dienas mokyklai pateikti prašymą nurodant norimą datą ir laiką, atsakingo asmens kontaktinius duomenis, dalyvių sąrašą;
* salėje elgtis saugiai, atsakingai, vykdyti mokyklos darbuotojų nurodymus, tausoti mokyklos turtą;
* į salę leidžiama tik su švaria sportine avalyne.

Mokyklos administracija

 

 

VILNIAUS „VILNIES“ PAGRINDINĖ MOKYKLA

Siekia malonaus bendravimo ir kokybiško gyventojų aptarnavimo, prašome įvertinti aptarnavimo kokybę:

Dėkojame.

 

 

spausdinti