APIE MOKYKLĄ » MOKYKLOS TARYBA

MOKYKLOS TARYBA

 

 Mokyklos taryba – aukščiausia mokyklos savivaldos institucija, telkianti mokytojų, mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovus svarbiausiems mokyklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.

 

Vilniaus „Vilnies“ pagrindinės mokyklos

Mokyklos tarybos nariai:

 

 Tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovai

(išrinkta 2017-11-28, posėdžio protokolo Nr. 1):

 

1. Dalia Ivanauskaitė-Sabalė

2. Rūta Mikučionienė

3. Laura Sevruk

 

Mokytojų atstovai

(išrinkta 2017-11-27, posėdžio protokolo Nr. 11):

 

1. Aldona Avižienytė

2. Džiuljeta Baužienė

3. Nijolė Smalinskienė

 

Mokinių atstovai

(išrinkta 2017-09-15, posėdžio protokolo Nr. 3):

 

1. Akvilė Butkevičiūtė

2. Skaistė Janiulytė

3. Darija Timofejeva

 

Protokolai pridedami: